NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTA – KRD

Attīrīsanas iekārtas tiek ražotas un komplektētas Latvijā, izmantojot vadošo Eiropas ražotāju komponentes.

Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta BIO-KRD paredzēta saimniecisko notekūdeņu attīrīšanai ar caurplūdi no 20 līdz 400 m3 diennaktī.  Bioloģiskā attīrīšana tiek veikta rūpnieciski ražotā notekūdens attīrīšanas rezervuārā. Rezervuāra korpuss izgatavots no nerūsējoša tērauda vai spirāliski rievota polietilēna (HDPE)  un sadalīts trijās kamerās: anaerobā, aerācijas un otrreizējās nostādināšanas. Notekūdeņu attīrīšanas notiek slēgtā tvertnē un plūsma iekārtā organizēta pašteces ceļā.  Attīrīšanas iekārtas pamatā ir aktīvo dūņu tehnoloģija, nodrošinot augstus attīrīšanas rādītājus. Iekārtā nav kustīgu detaļu, kuras ikdienā vajadzētu apkalpot vai regulēt, nodrošinot ērtu eksplotāciju ievērojot eksplotācijas noteikumus.

Notekūdeņu tehnoloģiskais process ietver mehānisko, bioloģisko attīrīšanu, otrreizējo nostādināšanu un lieko dūņu apstrādi. Attīrīšanas procesā tiek reducēts: suspendēto vielu daudzums, bioķīmiskā skābekļa patēriņš, ķīmiskais skābekļa patēriņš, slāpeklis, fosfors.

Notekūdeņi tiek attīrīti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 22. janvārī noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.

Apraksts:
• Ražība no 20 līdz 400 m3/dnn
• Izmantotā tehnoloģija – aktīvās dūņas
• Nerūsējošā tērauda vai spirāliski rievots polietilēna (PEHD – augsta blīvuma polietilēns) korpusa izpildījumā

Priekšrocības:
• Korpus noturīgs pret mehānisko un ķīmisko iedarbību
• Iekārtu  ražība  precīzi aprēkināta katram projektam
• Augsti attīrīšanas rādītāji (atbilstoši Skandināvijas un Latvijas prasībām)
• Slēgta tipa attīrīšanas iekārta
• Ērta ekspluatācija

Aktīvo dūņu iekārta BIO-KRD BIO-KRD nerūsējošais tērauds