SEPTIĶI CARAT S

Septiķi ir mazas jaudas attīrīšanas iekārtas, kas ir pielietojamas vietās kur nav iespēja pievienoties kanalizācijas sistēmai. Notekūdeņi tiek ievadīti tvertnes pirmajā kamerā, ļaujot cietajām daļām nogulsnēties, bet putām – peldēt. Nogulsnējušās cietās daļas tiek anaerobi sadalītas, samazinot cieto daļu apjomu. Šķidrā komponente plūst cauri sadalošajai sienai otrajā kamerā, kur notiek tālākā nogulsnēšanās, liekais šķidrums relatīvi tīrā stāvoklī drenējas filtrācijas laukā, kas tiek saukts arī par drenāžas lauku, vai arī filtrācijas laukā atkarībā no apvidus. Izgatavošanas procesā īpaša vērība pievērsta pareizām pārplūdēm un pareizām ventilācijas lūkām, kā arī īpaši izgatavotām, korpusa iekšpusē esošām stiprības ribām, kas dod lielāku papildus stiprību, salīdzinot ar ārpusē esošām stiprības ribām. Vācijā ražotais PP materiāls nodrošina augstu produkcijas stiprību, sala noturību un ilgu kalpošanas mūžu. Visas šīs īpašības rada būtiskas priekšrocības konkurējošu produktu starpā un izvirza mūsu kanalizācijas septiķus kvalitatīvu produktu priekšplānā kā izturīgāku un videi draudzīgāku produktu.

Piedāvajam šādus septiķus

  • Septiķis CARAT S 2700 - ideāls risinājums vasarnīcai vai regulāri apdzīvotai ēkai līdz 4 cilvēkiem
  • Septiķis CARAT S 3750 – ideāls risinājums regulāri apdzīvotai ēkai līdz 5 cilvēkiem
  • Septiķis CARAT S 4800 – ideāls risinājums regulāri apdzīvotai ēkai līdz 7 cilvēkiem
  • Septiķis CARAT S 6500 – ideāls risinājums regulāri apdzīvotai ēkai līdz 10 cilvēkiem