TAUKVIELU SEPARATORS EST

Taukvielu separators (atdalītājs) tiek izmantots, lai attīrītu notekūdeņus no tauku piesārņojuma , kas nāk no restorāniem, ēdnīcām, ražotnēm un citām vietām. Tauku separatori tiek izgatavoti HDPE tvertnēs.

Piedāvājam tauku separatorus dažādos izpildījumos

  • EST – separators uzstādīšanai dzelzsbetona grodos
  • EST-T – separators HDPE tvertnē

EST separatora ražība

  • 0,5 l/s līdz 25 l/s