POLIETILĒNA (HDPE) SŪKNĒTAVAS

Sūknētavas tiek ražotas un komplektētas Latvijā.

Sūknētavu korpusiem pamatā tiek izmantota profilētā caurule. Caurules materiāls ļauj ievērojami samazināt tās materiālu izmaksas, kuras tiek izmantotas ražojot gludsienu caurules ar tādiem pašiem rādītājiem.

Polietilēna(HDPE) korpuss ir ar atbilstošu iebūves klasi. Nepieciešamības gadījumā līdzi tiek dots aprēķins ar rezultātiem par korpusa stiprību. Sūknētavai klāt tiek pievienota arī iebūves instrukcija.

Pielietojamie korpusu diametri 1000-3000mm.

Sūknētavu korpusu montāžu veicam arī uz vietas objektā, savienojot pamatni ar korpusu un augšu. Šādu montāžas tehnoloģiju pielieto tikai liela diametra(Dn3000) korpusiem.

Sūknētavas tiek komplektētas ar sūkņiem no ražotājiem: Wilo SE (Vācija), ABS (Zviedrija). Sūkņi tiek piemeklēti izmantojot šo sūkņu ražotāju aprēķinu programmas.

Sūknētava Sūknētavas apsaiste no PE IV Sūknētavas apsaiste no PE III Sūknetavas apsaiste no PE

SŪKNĒTAVAS TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

N.p.k. Dokumenta nosaukums Dokumenta tips
1 Sūknētavas komplektācijas lapa PDF
2 Sūknētava ar aizbīdni PDF
3 Sūknētava ar aizbīdni un grozu PDF
4 Sūknētava ar grozu PDF
5 Sūknētava – tipveida PDF