NAFTAS PRODUKTU LAMELAS SEPARATORS – ESL

Lamelas separatorus visbiežāk izmanto tieši vieglo naftas produktu atdalīšanai. Lamelas separatori no koalescences separatoriem atšķiras ar to uzbūves, darbības un ekspluatācijas principu. Lamelas separatora īpašais dizains ļauj pieņemt hidraulisko slodzi (Qmax), kas var pārsniegt 10 reizes noteikto nominālo plūsmu (Qnom). Attīrīšanas sistēmas darbība balstās uz to, ka notekūdeņiem ieplūstot attīrīšanas tvertnē tiek mākslīgi samazināts plūsmas ātrums un notekūdeņiem ieplūstot lamelas separatora blokā caur taisnstūrveida atvērumiem starpsienas lejas daļā tiek veikta naftas produktu un suspendēto vielu atdalīšana. Šis process norisinās pateicoties flotācijas /nostādināšanas fenomenam speciāli konstruētā un patentētā lamelu blokā. Suspendētās vielas tiek nostādinātas bloka lejas daļā, bet naftas produkti nostājas bloka augšdaļā.

Piedāvajam lamelas separatorus dažādos izpildījumos.

  • ESL – separators uzstādīšanai dzelzsbetona grodos
  • ESL-T – separators PEHD tvertnē
  • ESL-TS – separators PEHD tvertnē ar smilšu uztvērēju

ESL separatoru ražība.

  • 3/30 l/s līdz 160/1600 l/s

Atbilstoši Latvijas (un Eiropas Savienības) standartam LVS EN858, visi ESL separatori ir I klases separatori un nodrošina izplūdē vieglo naftas produktu koncentrāciju zem 5 mg/l.

ESL separatori ir CE sertificēti.

Naftas produktu separators ESL