NAFTAS PRODUKTU KOALESCENCES SEPARATORS – ESK

Koalescences tipa naftas produktu separators ESK ir paredzēts lai atdalītu vieglos naftas produktus (eļļu un benzīnu) no lietus notekūdeņiem, kā arī rūpnieciskiem notekūdeņiem pirms to novadīšanas drenāžas sistēmā. Naftas produktu atdalīšanās proces notiek piesārņotajiem notekūdeņiem horizontālu plūstot cauri koalescences filtra materiālam. Šo procesu sauc par koalescences jeb “saaugšanas” procesu – naftas mikropiles tiek saaudzētas lielākas pilēs. Pēc šī procesa, attīrītais ūdens tiek novadīts tālāk sistēmā. Pirms naftas produktu separatora ir jābūt smilšu uztvērējam. Smilšu uztvērējs var būt izvietots vienā tvertnē vai arī atsevišķā tvertnē pirms naftas produktu separatora. Smilšu uztvērējam jābūt paredzētam maksimālajai notekūdeņu plūsmai.

Piedāvajam koalescences separatorus dažādos izpildījumos.

  • ESK separators uzstādīšanai dzelzsbetona grodos
  • ESK-T separators PEHD tvertnē
  • ESK-TS separators PEHD tvertnē ar smilšu uztvērēju

ESK separatoru ražība.

  • 1 l/s līdz 500 l/s.

Atbilstoši Latvijas (un Eiropas Savienības) standartam LVS EN858, visi ESK separatori ir I klases separatori un nodrošina izplūdē vieglo naftas produktu koncentrāciju zem 5 mg/l.

ESK separatori ir CE sertificēti.

Naftas produktu separators ESK Naftas produktu separators ESK-T